Tijdelijke aanbieding: Ontvang GRATIS flessen bij bepaalde pakketten
img

0

0

Home > Disclaimer

Disclaimer

Lees dit document zorgvuldig voordat je producten op onze website bestelt.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als medisch advies of instructie, noch als vervanging van het advies van je eigen arts of andere medische professionals.

Onze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. Raadpleeg altijd eerst je zorgverlener over mogelijke wisselwerkingen of andere complicaties voordat je enig product gebruikt. We maken geen gezondheidsclaims over onze producten en raden je aan om een medisch specialist of huisarts te raadplegen voor gebruik van onze producten of ter voorbereiding van een behandelplan voor welke ziekte of kwaal dan ook. Vooral voor mensen die zwanger zijn, borstvoeding geven, chronisch ziek zijn, ouder zijn of jonger dan 18 jaar zijn is het belangrijk om voorafgaand aan het gebruik van deze producten dit met een arts te bespreken.

De resultaten gerapporteerd of gepresenteerd op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op alle individuen.

Spring Life Ltd. neemt geen verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van en zelfdiagnose en/of behandeling met deze producten. Onze producten mogen niet worden verward met voorgeschreven medicijnen en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van behandelingen onder supervisie van een arts. Als je vermoed dat je aan klinische aandoeningen lijdt, raadpleeg dan een bevoegde, gekwalificeerde arts.

Spring Life Ltd. verstrekt deze website en de inhoud ervan „zoals deze is” en geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze website of de inhoud ervan. Behalve zoals specifiek vermeld op deze website zijn noch Spring Life Ltd. noch enige van haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website. Dit is een allesomvattende aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief (maar niet beperkt tot) vergoeding, directe, indirecte of vervolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.

Sarah’s Blessing is eigendom van en wordt beheerd door:
Spring Life Ltd.
3rd Floor 86-90 Paul Street, London,
England, EC2A 4NE
+31852085860

KLANTENSERVICE

  • sales@sarahsblessing.nl
  • 08:00 – 17:00 CET

Copyright © . Alle rechten voorbehouden.